Dạ tiệc mừng khánh thành tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại San Jose