Dân Biểu Rob Bonta Trình Bày Về Quyết Định Rút Lui Dự Luật AB22