David Dương được AAPA trao giải “Người Đấu Tranh Xuất Sắc Cho Cộng Đồng”