Lãnh đạo Cộng hoà muốn mượn tay Dân chủ loại Trump