Lễ khởi công xây dựng tượng đài vua Quang Trung tại Nam California