LM Đặng Hữu Nam Nói Gì Về Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa 1