Luật sư Jenny Đỗ tâm sự về cuộc đời bên bờ sinh tử