Mạc Văn Thuận tiết lộ “hậu trường” của nghị quyết “Vùng không Cộng Sản” tại San Jose