Mỹ và EU chế tài cá nhân Putin có hiệu quả hay không?