Nghị viên Bùi Phát của Garden Grove lên tiếng về những hiểu lầm, tấn công