Ngô Kỷ nói về phim The Vietnam War: “Tôi rất hài lòng”!