Nhà báo Huỳnh Lương Thiện nói những sự thật về Việt Tân chưa được tiết lộ