Nữ dân biểu Loretta Sanchez: Tôi là người con gái của cộng đồng VN!