Phản ứng ban đầu về vụ “hàng trăm người Việt sắp bị đẩy ra đường”