Pv Nghê Lữ phỏng vấn Nam Lộc về ngày CSVN kiểm điểm tình trạng nhân quyền tại Geneva