“Quyền lực, Tội Phạm và Bạo Lực” giúp Đảng CH nắm quyền?