Rút kinh nghiệm gì qua chuyện đại sứ Mỹ Ted Osius “né tránh” cờ vàng?