San Jose sẽ thông qua nghị quyết cấm cửa CSVN đến thành phố này