Tại sao TT Trump lại lạnh nhạt với Putin tại hội nghị G-20?