Tạt nước vào mặt PTT Tyler Diệp, Chủ bút Minh Ngữ bị bắt