Thảo luận: Người cư sĩ trước hiện tình của phật giáo và đất nước