Trong lúc Dân Việt từ Sài Gòn đến Florida tự thiêu chống Trung Cộng, Quốc Hội CSVN cho rằng tình hình chưa nghiêm trọng!