Vì sao cựu Đại Sứ Mỹ Ted Osius dối trá trước công luận?