VIỆT KIỀU VỀ VN CHỮA MẮT: TỪ SÁNG THÀNH MÙ, KIỆN CỦ KHOAI