Vụ “kết nghĩa” giữa Sacramento và Sài Gòn: Một góc nhìn từ hậu trường