Có phải người Việt tại Mỹ giàu có vì có bằng cấp cao?