Nếu sớm biết, có thể nhiều người sẽ nghĩ lại việc cho con đi du học tại Mỹ