Buổi sinh hoạt giới thiệu tác phẩm “Việt Nam, Nỗi Đau & Niềm Hi Vọng”