Cộng đồng Việt khắp nơi giúp đỡ gia đình nạn nhân hỏa hoạn tại San Jose