Hội Quảng Nam – Đà Nẵng tổ chức tiệc Cám Ơn Anh người thương binh QLVNCH