Hội Thừa Thiên – Huế Tổ Chức Tân Niên và Tưởng Niệm 50 Năm Mậu Thân