Hội Thủy Quân Lục Chiến Bắc California Tổ Chức Kỷ Niệm 63 Năm Ngày Thành Lập