Kỉ niệm 65 năm ngày thành lập Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức