KTG Nguyễn Xuân Nghĩa và HG Đỗ Thông Minh nói về tình hình Việt Nam