Kỷ Niệm 67 Năm Thành Lập Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức