Lễ giỗ cố TT Ngô Đình Diệm tại Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị tại San Jose