Lễ Ra Mắt Ban Vận Động Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam