Madison Nguyễn ngỏ lời xin lỗi Cộng Đồng và cảm tạ cử tri