San Jose: Nguyễn Tâm công bố vụ kiện trong cuộc họp báo về nghị quyết 3.8 chống cờ đỏ