LS Jenny Đỗ từ vực thẳm tử sinh, nói về lễ hội áo dài