Bị Trump chỉ trích, Cộng hoà từ bỏ kiềm chế Văn phòng Đạo đức Quốc hội