Toà Bạch Ốc phản công, chuyển chú ý sang Dân chủ và Clinton