Từ Nước Pháp, TT Donald Trump Bênh Vực Con Trai Trump Jr.