Nước cốt phở, bún bò và chả giò: Quá ngon, quá tiện và quá đã!