Donald Trump vs Hillary Cliton: Ai sẽ đắc cử dưới góc nhìn tử vi?