Ca sĩ Thương Linh: Một biểu tượng cho thế hệ ca sĩ Việt tại hải ngoại trong tương lai?