Bài học sau vụ người gốc Việt bị cướp dí súng vào đầu